اصول اخلاقی نشریه 

با توجه به رویکرد پژوهشکده مهندسی معدن و علوم زمین و شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، مجله خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا استانداردهای اخلاقی برای متولیان و نیز مخاطبان مجله در ذیل درج شده است.

 

وظایف اعضای هیئت تحریریه

وظایف سردبیر

·   سردبیر مجله برای بهبود کیفیت مجله فعالانه تلاش می‌کند.

·   سردبیر مسئول تصمیم‌گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله است.

·   بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست‌های هیئت تحریریه مجله و مقید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می‌شود.

·   سردبیر باید مقاله را فقط از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی یا جهت‌گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.

·   سردبیر و هر یک از اعضای هیئت تحریریه نباید هر نوع اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کنند.

·   فرآیند داوری در این مجله از نوع داوری دو طرفه خواهد بود به نوعی که همان جوری که داور برای نویسنده نامشخص است داور نیز نویسنده را نمی‌شناسد.

·   سردبیر نمی‌تواند موارد منتشر نشده در مقاله‌های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن استفاده کند.

وظایف داوران

·   داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه برای انتشار مقاله یاری می‌رسانند. داوران از طریق دفتر مجله با نویسنده ارتباط برقرار می‌کنند تا نویسنده را برای بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاله یاری رسانند.

·   تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.

·   داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

·   داور باید توجه سردبیر را به هر نوع تشابه قابل توجه یا هم پوشانی بین مقاله‌های در دست بررسی یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.

·   اطلاعات ویژه یا ایده‌های حاصله در هنگام داوری باید مخفی بماند و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

·   توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع‌دهی کامل به مراجع همراه باشد.

·   داوران نباید مقالاتی را که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاصی توسط آن حاصل می‌شود یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان

·   نویسندگان مقاله‌های پژوهشی باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.

·   مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آن را بدهد. اظهارات جعلی و نادرست غیر اخلاقی بوده و غیر قابل قبول است.

·   ارائه هم زمان یک مقاله به چند نشریه یا ارائه مقالات منتشر شده یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.

·   مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه‌کننده مقاله بوده و هر نوع استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

·   از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.

·   نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک در مقاله گنجانده شده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.

·   نویسنده در هر زمانی که متوجه هر نوع خطا در مقاله خود شود سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام نموده یا مقاله را بازپس بگیرد.

image_print