بازسازی معادن متروکه با کمک ابزار GIS

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته و شراره حاج‌علی

چکیده مقاله:

این مقاله یک ابزار گسترده و جدید از نرم افزارGIS به نام ArcMine را معرفی و ارائه می دهد که به منظور پشتیبانی و برنامه ریزی برای بازسازی نواحی معادن متروک ایجاد شده است. ArcMine چهار ابزار را فراهم می کند؛ ۱- ابزار ارزیابی و تعیین خطرات نشست معدن ۲- ابزاری برای تخمین فرسایش باطله های معدنی ۳- ابزار تجزیه و تحلیل مسیرهای جریان آب در سطح ۴- ابزار شناسایی گونه های مناسب درخت برای احیاء جنگل. یک پایگاه فضایی متشکل از پارامترهایی از قبیل: نقشه توپوگرافی، نقشه زمین شناسی، نقشه تونل های معدنی و داده های گمانه ای ست که به منظور بررسی مخاطرات معدنی که می توانند به محیط زیست اطراف صدمه وارد کنند، طراحی شده و در ArcMine مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این ابزار در نواحی معادن متروکه می تواند اطلاعات مفیدی از خطرات معدنی را برای پشتیبانی و برنامه بازسازی تهیه کند. این مقاله مفهوم، ارائه و اجرای ArcMine را ارائه می دهد.

image_print