بررسی حفاری با استفاده از TBMو راهکارهایی از منظر پدافند غیرعامل مطالعه موردی تونل نیایش تهران

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته و احسان قدمی

چکیده مقاله:

تونل نیایش با طول بیش از ۱۰ کیلومتر در شهر تهران قرار دارد. این تونل شامل تونلهای شمالی و جنوبی، تونل کردستان و تونل ۴ است. متراژ مجموع این تونل ها به همراه تونل های دسترسی و ارتباطی ۸۵۶۰ متر و با احتساب رمپ ها طول کلی پروژه احداث تونل نیایش به ۱۰۲۵۲ متر میرسد. این تونل با ۲ تونل رفت و برگشت با طول تقریبی ۷/۶ کیلومتر در بزرگراه نیایش از حدود ۷۰۰ متری غرب بزرگراه کردستان آغاز و تا حدود ۳۰۰ متری شرق بزرگراه مدرس ادامه دارد. در این مقاله به بررسی مشاهدات انجام شده و نکات اجرایی مورد بحث در مراحل مختلف اجرای تونل دسترسی می باشد. بدیهی است این مشاهدات همزمان با اجرای پروژه و در ابتدای مسیر عملیات مورد توجه قرار گرفته است و نکات ریز اجرایی بسیاری نیز وجود دارند که در مراحل مختلف عملیات و در سایتهای مختلف اجرای پروژه نیایش -صدر، مورد توجه قرار گرفته است.

image_print