مکان‌یابی زمین‌لغزش و استقرار روستاهای گلی و عرب در شهرستان بجنورد

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته

چکیده مقاله:

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد این استان از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال با کشور ترکمنستان (با ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک) از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است. مساحت این استان ۲۸۴۲۴ کیلومتر مربع است که از این نظر پانزدهمین استان ایران و جمعیت آن ۸۱۱۵۷۲ نفر می باشد. این استان از ۷ شهرستان، ۱۶ شهر و ۱۶ بخش ۴۰ دهستان و ۸۶۲ روستای دارای سکنه تشکیل شده است. این استان از شهرستان بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، فاروج، جاجرم و گرمه تشکیل شده است زمین لغزش از معمول ترین مخاطرات زمین شنناختی در جهان است که همواره باعث تلفات جانی و مالی زیادی می گردد. منطقه مورد مطالعه نیز از نظر جنس زمین و ژئومورفولوژی بسیار مستعد لغزش می باشد این مطالعه به منظور شناسایی محدوده زمین لغزش و روستای گلی و عرب و بررسی جنس خاک و علل لغزش انجام می شود که در نهایت استرار بهینه روستای گلی و عرب ارائه خواهد گردید.

image_print