توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد

فرشته جعفری پور، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور                                                                                             […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

تهیه مدل ژئومکانیکی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری به منظور جلوگیری از ناپایداری دیواره چاه مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

سید محمود فاطمی عقدا، مهدی تلخابلو، امین طاهری حاجی وند                                                                                           […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آمفیبولیت های افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

عاطفه حسن پور، محسن آروین                                                                                                     […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

آرسنیک در چشمه های آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی

الیاس عسکری، سید رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی اردجانی                                                                                             […]