شاخص‌های اکتشافی ژئوشیمیایی – کانی‌شناسی اسکارن های طلا با معرفی اسکارن طلادار منطقه زاغر – تفرش

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

احسان ملکی، فریدون قدیمی، محمد قمی                                                                                                                           

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- اکتشاف، دانشگاه صنعتی اراک

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چکیده

بیش از ٠۴ کانسار طلای تیپ اسکارنی در دنیا شناسایی و اکتشاف شده اند. مهمترین و اولین ذخیره اسکارن طلا، معدن نیکل پلیت در منطقه هدلی، بریتیش کلمبیا می باشد که از اسکارن آن طلا با عیار بالا استخراج می گردد. اسکارن های طلا عمدتاً در کمربندهای زون فرورانش جزایر قوسی و یا زون بازشدگی پشت کمربند قوسی کشف شده اند. اکثر ذخیره های اسکارن اقتصادی، به طور مستقیم با فعالیت های ماگمایی مرتبط هستند و یک رابطه سیستماتیک بین ترکیبات به وجود آورنده این توده های آذرین نفوذی و محتویات فلز اسکارن وجود دارد. در ایران اسکارن های بیشماری یافت شده است ولی بیشتر آنها از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت نیستند. شمار اندکی از اسکارن ها از لحاظ میزان آهن، مس و کانی های صنعتی ارزش اقتصادی دارند. براساس مطالعات انجام گرفته در منطقه زاغر، توده نفوذی ترکیب گرانودیوریت، کوارتز- دیوریت، دیوریت، کوارتز- مونزودیوریت است که با مدل فورتیتود و هدلی همخوانی دارد، سنگ درونگیر شیل های خاکستری رنگ با میان لایه های ماسه سنگ و سنگ آهک ماسه ای با سن تریاس و آهک خاکستری کرتاسه می باشد که با و هدلی همخوانی دارد و بر اساس مطالعات پتروگرافی، کانی های کوارتز، کلسیک، اپیدوت، کلریت، گارنت و پیروکسن در این McCoy مدل اسکارن ها تشکیل شده است و در مقاطع صیقلی کانی های پیروتیت، پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت و ملنیکوویت مشاهده گردید که با مدل های فورتیتود و هدلی و ام سی کوی همخوانی دارد.

 

واژه های کلیدی

اسکارن، طلا، شاخص ژئوشیمیائی،کانی شناسی، زاغر

دانلود مقاله

image_print